40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Prezes Adam Klus
Wiceprezes Artur Dzierża
Wiceprezes Krzysztof Jesień
Skarbnik Grzegorz Wincowski
Sekretarz Jerzy Komorowski
Członek Tomasz Malinowski
Członek Zbigniew Szarzyński
     
KOMISJA REWIZYJNA
 Przewodniczący Marian Dzieciuch
 Wiceprzewodniczący Bogdan Marczyk
 Członek Jacek Kasperski
     
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Andrzej Piekiełko
Wiceprzewodniczący Maciej Krzewski
Członek Leszek Bijak
Członek Marek Bukowski
Członek Marcin Kuder
Członek Mieczysław Tura
Członek Adam Wójcik