40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Powiadomienia

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, asystenci oraz aplikanci zainteresowani otrzymywaniem informacji drogą elektroniczą (via e-mail) m.in. o szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Poleksmot, proszeni są o przesłanie na adres admin(at)poleksmot.pl zgody na wysyłanie wiadomości (powiadomienia) na podany podczas rejestracji na stronie internetowej Stowarzyszenia adres e-mail. W przesłanej informacji proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę użytkownika (login).

Jeżeli podany podczas rejestracji adres e-mail uległ zmianie, proszę o dokonanie stosownych zmian na stronie internetowej www.poleksmot.pl w zakładce "Profil Użytkownika" (zakładka dostępna po zalogowaniu).

Osoby niezarejestrowane a zainteresowane otrzymywaniem w/w wiadomości (powiadomień) proszone są o zarejestrowanie się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wskazówki dot. zakładania konta - poniżej.